VÅR SKOLA

VÅR SKOLA

Tveta friskola har elever från förskoleklass upp till och med årskurs 6. Vi erbjuder en lugn miljö där alla barn kan känna sig trygga och sedda. Den lilla enheten skapar en härlig gemenskap mellan elever oavsett ålder.